Đoàn TN xã Đôn phong phối hợp Đoàn TN Công an huyện Bạch Thông, Hội CCB, Hội LHPN xã Đôn Phong đổ đường dân sinh giúp bà con nhân dân thôn Nặm Tốc

Hưởng ứng Tháng Thanh niên và thực hiện chương trình công tác đoàn năm 2024. Ngày 19/3/2024, Đoàn thanh niên xã Đôn Phong phối hợp với ĐTN Công an huyện Bạch Thông, Hội CCB, Hội LHPN xã Đôn Phong thực hiện một số hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên và thực hiện chương trình công tác đoàn năm 2024

Tại buổi tình nguyện hơn 50 đoàn viên, thanh niên Đoàn Công an huyện và xã Đôn Phong, Hội CCB, Hội LHPN xã cùng bà con Nhân dân thôn Nặm Tốc tiến hành đổ bê tông tuyến đường dân sinh khu dân cư Nậm Han thuộc thôn Nặm Tốc với chiều dài khoảng 120m, rộng 1m. Thôn Nặm Tốc được biết đến là thôn xa và khó khăn nhất của xã Đôn Phong; thôn hiện có 42 hộ với 219 nhân khẩu và 100% là đồng bào dân tộc Dao. Trong thời gian tới, bên cạnh sự nỗ lực vươn lên của bà con Nhân dân thôn Nặm Tốc và chính quyền xã Đôn Phong; rất cần sự chung tay giúp đỡ, nhất là của lực lượng thanh niên để góp phần giúp thôn Nặm Tốc, xã Đôn Phong về đích nông thôn mới. Đây là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” của Đoàn thanh niên Công an huyện nhằm góp một phần nhỏ sức lực giúp bà con Nhân dân vượt qua khó khăn, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Bạch Thông./. Thực hiện: Triệu Xuân Yên