XÃ ĐÔN PHONG TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2021

Sáng ngày 6/7/2021, UBND xã Đôn Phong đã tổ chức khai mạc huấn luyện  dân quân năm 2021.

Theo kế hoạch, xã Đôn Phong sẽ tổ chức giáo dục chính trị – huấn luyện quân sự cho 69 chiến sỹ là lực lượng dân quân cơ động và lực lượng dân quân tại chỗ, trong thời gian từ ngày 6/7 – 17/7/2021. Theo đó, về giáo dục chính trị, các chiến sỹ sẽ được học tập nội dung cơ bản của Luật DQTV năm 2019; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương và cơ quan tổ chức; Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; giữ vững biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam… Sau khi học tập chính trị, lực lượng dân quân xã Đôn Phong sẽ bước vào huấn luyện quân sự với các nội dung như: Điều lệnh đội ngũ; huấn luyện bơi, lặn; thực hành băng vết thương, cầm máu tạm thời; tập bắn súng tiểu liên AK bài 1, súng tiểu liên AK cỡ 7,62mm và một số nội dung quan trọng khác.  Trong thời gian huấn luyện, Ban chỉ huy quân sự xã Đôn Phong sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được cũng như các tồn tại hạn chế. Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để  các đợt huấn luyện tiếp theo đạt kết cao hơn.                        Khai mạc huấn luyện dân quân năm 2021

Thông qua đợt huấn huyện quân sự lần này, lực lượng dân quân xã Đôn Phong sẽ nâng cao bản lĩnh chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “ bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, đồng thời thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang thiết bị, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định  tình hình  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

T/h: Phùng Sim