XÃ ĐÔN PHONG TIẾP TỤC TIÊM PHÒNG VACXIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Ngày 23-24/11/2021 Trạm y tế xã Đôn Phong tiếp tục tổ chức tiêm phòng Vacxin phòng chống Covid-19. Trước đó, ngày 22/11/2021 Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 xã đã họp triển khai kế hoạch tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo hỗ trợ Trạm y tế thực hiện nhệm vụ các bộ phận như: Bàn khai báo y tế, bàn sàng lọc, Bàn hướng dẫn cài đặt ứng dụng sổ SKĐT, PC – Cvid-19, nhập phần mềm theo dõi sức khỏe…

Qua quá trình thực hiện, nhờ sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND và vào cuộc của toàn hệ thống chính trị – xã hội, sự phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ thành viên Ban Chỉ đạo và cán bộ Trạm y tế đã tiêm phòng vacxin cho nhân dân đạt tỷ lệ 96,4%. Ban Chỉ đạo xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các trường hợp chưa tiêm đăng ký tiêm phòng Covid-19 đầy đủ và đạt kết quả cao./.

                                                                                                    Phùng Sim