UBND xã phối hợp với Hội ND + Hội LHPN xã Đôn Phong tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập hội

Ngày 10/10/2022 UBND xã Đôn Phong phối hợp với Hội ND, Hội LHPN xã tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nhân dịp chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập HND Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/1922), kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2022)

Hưởng ứng tham gia hoạt động phong trào thể thao nhân dịp kỷ niệm ngày ngày thành lập hội ND, Hội LHPN có 08 đội bóng của các chi hội tham gia giao lưu va thu hút đông đảo bà con nhân trong toàn xã đến xem và cổ vũ.

Người thực hiện – Triệu Xuân Yên