UBND xã Đôn Phong tổ chức chương trình đối thoại giữa chủ tịch UBND với ĐVTN xã năm 2022

Chiều ngày 27/7/2022 UBND xã đôn Phong tổ chức chương trình đối thoại giữa chủ tịch UBND xã với thanh niên xã Đôn Phong năm 2022.

Tham gia Hội nghị đối thoại có Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, trưởng các ban nganhf đoàn thể, cán bộ công chức, công an xã và các đồng chí UVBCH, các đồng bí thư chi đoàn và hơn 40 đồng chí ĐVTN đại diện cho các chi đoàn tham buổi đối thoại.

Qua cuộc đối thoại đã có hơn mười lượt câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực và đã được lãnh đạo UBND xã và đại diện các ban ngành liên quan chao đổi và trả lời theo đúng tâm tư nguyện vọng của ĐVTN.