UBND xã Đôn Phong thực hiện tốt nghi lễ chào cờ hàng tháng năm 2024

Thực hiện theo kế hoạch của ban tuyên giáo Đảng ủy xã Đôn Phong, thường kỳ vào sáng thứ 2 đầu tuần hàng tháng Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Các ban ngành đoàn thể cán bộ công chức trong xã luôn thực hiện tốt nghi lễ chào cờ đầu tháng theo kế hoạch.

Thực hiện: Triệu Xuân Yên