Tuyên truyền triển khai các hoạt động Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp năm 20236

document – 2023-11-28T140420.851

CV triển khai các hoạt động Ngày hội việc làm (1)KH ngày hội việc làm 2023