Tuyên truyền hưởng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5

CV Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá