tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý, cung cấp, chia sẻ thông tin thời tiết và thiên tai và cài đặt phần mềm theo dõi lượng mưa của các trạm đo mưa tự động (Vrain)

document – 2023-12-20T112032.421