Tuyên truyền Cuộc thi Cải lương “Mộc Quán – Nguyễn Trọng Quyền” năm 2023

Thông báo thể lệ cuộc thi

Vv phối hợp hỗ trợ triển khai Thể lệ và

Quy chế cuộc thi