TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND XÃ KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 14/6/2023, HĐND xã Đôn Phong tổ chức kỳ họp thứ sáu khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hoàng Thị Hà – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Bạch Thông, ĐBHĐND huyện Bạch Thông Đơn vị bầu cử số 6, Ông Nông Văn Trình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Giàng, ĐBHĐND huyện Bạch Thông Đơn vị bầu cử số 6  – 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND xã Đôn Phong

Tại kỳ họp HĐND xã đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, QP, AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và thông qua một số Nghị quyết quan trọng. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm xã Đôn Phong đã thực hiện hoàn thành nhiều chỉ tiêu về sản xuất nông lâm nghiệp: cây lúa thực hiện đạt trên đạt 106% KH, cây ngô thực hiện đạt trên 104% KH; cây dong riềng thực hiện đạt 87% KH. Cây nghệ đạt 100%KH, cây đậu tương đạt đạt 100% KH, cây rau các loại đạt 85%KH. Công tác giáo dục, y tế được quan tâm chỉ đạo thực hiện; lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông đã bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, công tác giảm nghèo được đẩy mạnh. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo…

Các Đại biểu dự kỳ họp

Trong 6 tháng cuối năm 2023 xã Đôn Phong sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác sản xuất vụ mùa; chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai. Tăng cường công tác quản lý địa giới hành chính, quản lý hành lang giao thông, sử dụng đất đai, phù hợp với quy hoạch. Quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng, PCCCR mùa khô trên địa bàn;  Tập trung rà soát, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Thực hiện tốt các chính sách cho người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo trên địa bàn. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, chương trình MTQG giảm nghèo, chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2025.

Thực hiện: Triệu Xuân Yên