THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023

Chiều ngày 12/4/2023, đoàn công tác Thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát chuyên đềviệc thực hiện giám sát trực tiếp các kiến nghị đối với HĐND, UBND tại các Đôn Phong.

Nội dung trọng tâm là giám sát và tái giám sát việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 đối với hoạt động của HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Tại các buổi giám sát, Đoàn công tác đã xem xét việc tổ chức các phiên họp HĐND, việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND xã, việc thẩm tra các văn bản trình kỳ họp của các Ban HĐND; xem xét hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, việc tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư của công dân, việc tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương, việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; việc sắp xếp hồ sơ, sổ sách tài liệu của HĐND xã. Giám sát việc thực hiện các phiêp họp UBND xã, phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, việc tổ chức thực hiện các nghị quyết HĐND đã ban hành, việc tiếp công dân và tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại với nhân dân, việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thực hiện: Triệu Xuân yên