LỊCH SỬ, VÙNG ĐẤT ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI XÃ ĐÔN PHONG

Đôn Phong là xã vùng III, khu vực II thuộc diện xã đặc biệt khó khăn của huyện Bạch Thông; diện tích tự nhiên 12.759.03ha; xã có 10 thôn, 597 hộ, 2.644 nhân khẩu, gồm 07 dân tộc (Kinh, Tày, Nùng, Dao, Hoa, Sán chỉ và Thái) cùng sinh sống. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp, đời sống nhân nhân còn gặp nhiều khó khăn.

Về khí hậu, Đôn Phong nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, mang đặc trưng khu vực miền núi phía Tây. Một năm chia làm hai mùa rõ rệt, mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4) và mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10). Tài nguyên đất trên địa bàn chủ yếu gồm các nhóm Feralit phân bố theo độ cao, ngoài ra, thành phần đất đai trong xã còn có đất phù sa ngòi suối, nằm ở địa hình bằng thoải, dọc theo các triền suối, có độ phì khá, thuận lợi trồng lúa và các cây công nghiệp lâu năm.

Nhờ những điều kiện thuận lợi về đất đai, nguồn nước nên các cánh đồng nơi đây rất thuận lợi cho canh tác cây lúa; ngoài ra nhân dân cũng chủ động đưa các loại cây ăn quả như cam, quýt và các loại cây màu khác hoa màu nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, cung cấp thêm nguồn lương thực thực phẩm, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Kinh tế chủ yếu của nhân dân Đôn Phong là sản xuất nông – lâm nghiệp. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng với ý chí vươn lên xóa đói, giảm nghèo, nhân dân xã Đôn Phong đã phát triển nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả từ những cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Quýt, chuối tây…Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo được chỉ đạo thực hiện bằng các giải pháp đồng bộ, lồng ghép thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội; qua đó tỷ lệ hộ nghèo đã giảm theo từng năm. Trong thực hiện các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Đôn Phong bước đầu đang có được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đến nay xã đã đạt 11/19 tiêu chí về nông thôn mới.

Văn hóa xã hội có sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân.