KỲ HỌP THỨ HAI HĐND XÃ ĐÔN PHONG KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

       Sáng ngày 29 tháng 7, HĐND xã Đôn Phong đã tổ chức kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có ông Hoàng Văn Kiệm – Phó Chủ tịch UBND huyện. 

Kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

        Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự quản lý, điều hành của UBND, công tác phối hợp của Mặt trận, đoàn thể, Khu dân cư, cùng với sự đồng tình hưởng ứng của toàn thể cán bộ nhân dân đã thực hiện được một số kết quả trên các lĩnh vực như: Cây lúa vụ xuân đạt 101% KH; cây ngô đạt 94,28% KH; cây gừng đạt 98,6%; về chăn nuôi đàn trâu đạt trên 96%KH, đàn gia cầm đạt 75%KH. Công tác thu ngân sách đến nay đạt trên 33 triệu đồng, bằng 31,46% kế hoạch giao; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn được thực hiện quyết liệt.  Đời sống nhân dân cơ bản ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác quốc phòng được giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, ông Hoàng Văn Kiệm – Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả 6 tháng đầu năm địa phương đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm xã Đôn Phong cần tập trung chỉ đạo đó là: Đôn đốc tích cực các nguồn thu, đảm bảo cân đối thu chi tài chính. Đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch, tích cực tuyên truyền Nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021.

Kỳ họp cũng đã thảo luận và thông qua các dự thảo Nghị về quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết bổ xung nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH đảm bảo AN-QP 6 tháng cuối năm 2021.

   Phùng Sim