KHÓ KHĂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ ĐÔN PHONG

Xã Đôn Phong là một trong những xã còn gặp nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay xã đang dồn lực để quyết tâm thực hiện các tiêu chí còn lại.

Cây cầu dẫn vào thôn Lủng Lầu mới được đầu tư xây dựng bằng sự đóng góp của các nhà tài trợ

Tuyến đường liên thôn Nà Lồm – Lủng Lầu có chiều dài hơn 5km và cả 5 km ấy là đường đất nhiều dốc cao, đá lởm chởm khó đi, xa trung tâm xã đường xá đi lại khó khăn, điện lưới chưa được kéo đến với nhiều khó khăn thiếu thốn như vậy nếu sắp tới không có nguồn lực đầu tư của nhà nước thì chặng đường xây dựng nông thôn mới đối với thôn Lủng Lầu có lẽ sẽ còn rất dài. Anh Hoàng Văn Kiều – Trưởng thôn Lủng Lầu cho biết: “ Đường xá đi lại khó khăn nên đời sống của người dân rất vất vả, có hàng hóa để bán nhưng không mang ra chợ bán được được, thôn lại chưa có điện lưới người dân chỉ thắp đèn dầu”

Qua hơn 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới diện mạo nông thôn của xã Đôn Phong đổi thay đáng kể, tuy nhiên qua đánh giá toàn xã mới chỉ đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới, các tiêu chí cứng về giao thông, nhà ở dân cư, cơ sở vật chất văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, môi trường vẫn đang là bài toán khó đối với cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, trong đó nan giải nhất là tiêu chí giao thông nông thôn. Khi địa bàn rộng, nhiều thôn bản vùng cao với địa hình phức tạp, tiêu chí này dường như sẽ không thể đạt được nếu không có sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, giao thông khó khăn trong khi tập quán canh tác của người dân còn nhiều hạn chế càng gây trở ngại cho xã hoàn thành các tiêu chí về hộ nghèo, thu nhập hiện nay.  Ông Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBND xã Đôn Phong cho biết: “ Hiện xã mới thực hiện được 9/19 tiêu chí. Bên cạnh đó dân cư phân  bố không đều như thôn Lủng Lầu, Nặm Tốc đường đi lại khó khăn, cách xa trung tâm xã, hai thôn có 70 hộ thì 100% đều là hộ nghèo và cận nghèo và hiện nay toàn xã có gần 100 hộ dân chưa được sử dụng  điện lưới quốc gia”.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng để thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại xã Đôn Phong  đã xây dựng kế hoạch và đưa ra giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí, trong đó tập trung xây dựng các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để ưu tiên hỗ trợ cho chương trình xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                               Đào Kiên