kết luận cuộc họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 xã

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã

 

 

Ngày 10/5/2021 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã tổ chức họp BCĐ về công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã. Tham gia cuộc họp có các thành viên BCĐ phòng chống dịch xã, các thành viên tổ kiểm tra phòng chống dịch xã, vắng đồng chí Trịnh Xuân Thành- Công chức ĐC-XD-NN&MT xã, thành viên BCĐ, thành viên tổ kiểm tra xã không có lý do. Chủ trì cuộc họp đồng chí  Phó trưởng BCĐ xã. Cuộc họp đánh giá công tác phòng chống dịch trong thời gian qua và triển khai các văn bản về phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, huyện và kế hoạch phòng chống dịch của xã và các văn bản liên quan. Qua triển khai và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, cuộc họp thống nhất kết luận và chỉ đạo như sau:

– Các thành viên BCĐ xã phối hợp các Tổ phòng, chống dịch Covid -19 cộng đồng và các lực lượng liên quan lập danh sách hàng ngày tất cả những người là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ nhận viên các cơ quan, đơn vị trên đại bàn từ ngày 14/4/2021 đến ngày 04/5/2021 và từ 17/4/2021 đến ngày 07/5/2021 đã đến Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội và Bệnh việ K cơ sở 3 Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội trở về và đề nghị công dân thực hiện khai báo y tế tại Trạm y tế xã, thực hiện các biện pháp theo dõi, giám sát cách ly theo quy định.

– Các thành viên BCĐ xã theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công chủ động phối hợp với tổ phòng chống dịch cộng đồng và các ngành liên quan tiếp tục thường xuyên rà soát, cập nhật lập danh sách công dân đang lao động, học tập tại các địa phương, công dân đã và đang đi khám và điều trị tại các cơ sở y tế, kịp thời phát hiện, yêu cầu khai báo y tế và yêu cầu các biện pháp phòng, chống dịch đối với người vừa từ các tỉnh khác về địa phương, nhất là các địa phương có dịch.

– Tổ chức gặp gỡ các hộ gia đình có việc hiếu, hỷ tuyên truyền, khuyến cáo người dân không nên tổ chức đám cưới trong thời gian này; việc tổ chức đám hiếu nên với quy mô nhỏ, gọn, trong phạm vi gia đình và yêu cầu người tham gia thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, nhất là việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.

– Đối với các trường học thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên để tổ chức dạy và học đảm bảo công tác phòng chống dịch, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định của ngành.

– Đối với trạm truyền thanh của xã tăng cường thời lượng phát thanh 03 lượt/ngày các bản tin về phòng chống dịch Covid-19.

– Công chức VH-XH phụ trách thông tin, người làm công tác truyền thanh xã, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ xã tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các thôn trên địa bàn xã.

– Các thành viên BCĐ sử dụng ứng dụng Zalo để báo cáo, trao đồi thông tin và triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trên đây là thông báo kết luân cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của BCĐ phòng chống dịch Covid- xã./.