KẾ HOẠCH THĂM TẶNG QUÀ KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7

ke-hoach_haunvbt-16-07-2021_08h20p49(16.07.2021_14h47p47)_signed (1)