Huyện uỷ Bạch thông kiểm tra kết quả thực hiện kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 28/11/2023 Huyện uỷ Bạch thông kiểm tra kết quả thực hiện kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí lường Văn Vương- Trưởng ban tuyên giáo, đ/c hoàng Bích Hậu-Phó giám đốc trung tâm chính trị huyện Bạch Thông.

Tại buổi làm việc đồng chí Lường Văn Vương Trưởng Ban TG huyện uỷ đã đánh giá kết quả triển khai, thực hiện kết luận số 01-KL/TW của địa phương và chỉ ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Thực hiện: Triệu Xuân Yên