Hội Nông Dân xã Đôn Phong tổ chức Đại hội khóa VIII Nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 15/3/2023 Hội Nông dân xã Đôn Phong tổ chức Đaị hội khóa VIII Nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự với đại hội có đồng chí Phạm Văn Bảy huyện ủy viên Chỉ huy trưởng BCHQS huyện Bạch Thông phụ trách Đảng bộ xã Đôn Phong, Đồng chí Lê Hoàng Dưỡng Chủ tịch Hội ND huyện Bạch Thông, cung các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các ban ngành đoàn thể và 58 đại biểu tham dự Đại hội,

Đại hội đã bầu ra 13 đồng chí UVBH, 03 đồng chí BTV và Đâị hội đã bầu đồng chí Trịnh Xuân Thành giữ chức danh Chủ tịch Hội Nông Dân xã Đôn Phong khóa VIII – Nhiệm kỳ 2023-2028.

Người thực hiện – Triệu Xuân Yên