GIÁM SÁT CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TẠI ĐÔN PHONG

Sáng 09/6/2023, Tổ đại biểu HĐND số 3 do ông Lường Thái Biên – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Quân Hà làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác xử lý vi phạm hành chính từ năm 2022 đến tháng 4 năm 2023 tại xã Đôn Phong.

Qua giám sát cho thấy, từ năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã Đôn Phong được thực hiện cơ bản nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật, UBND xã đã ban hành các văn bản để chỉ đạo các đoàn thể, cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý thực hiện các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn đặc biệt đã ban hành các văn bản triển khai theo các Nghị định của Chính phủ. Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính được xã được thực hiện có hiệu quả. Việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục, thẩm quyền, đúng thời hạn theo quy định. Từ năm 2022 đến nay  trên địa bàn xã có 6 vụ việc chủ yếu là vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó có 6 vụ vi phạm đã xử lý hành chính với số tiền trên 29.000.000 đồng.

Tổ ĐBHĐND giám sát tại xã Đôn Phong

Qua giám sát tại cho thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Nhận thức của một số bộ phận người dân còn hạn chế, giao thông đi lại một số thôn còn khó khăn nên công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa phong phú, đa dạng, chưa có chiều sâu. Đồng thời, UBND xã cũng có một số kiến nghị với đoàn giám sát một số nội dung. Đề nghị các phòng ban liên quan của huyện cần tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức xã thực hiện công tác quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hoá…

Đoàn giám sát đề nghị xã cần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng, nhất là công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn./.

Thực hiện: Triệu Xuân Yên