ĐÔN PHONG TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Trong tháng 12 năm 2021, thực hiện kế hoạch hoạt động năm. Chi hội phụ nữ các thôn trên địa bàn xã Đôn Phong tổ chức các hoạt động về bảo vệ môi trường, cụ thể: Thu gom phân loại rác thải, xử lý rác bằng lò đốt, xây mới lò đốt rác.

Chi hội phụ nữ thôn Bản Chiêng đang xây lò đốt rác

            Xử lý rác thải bằng lò đốt 

Tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện tốt thu gom phân loại rác ngay tại nguồn, tại hộ gia đình tại các buổi sinh hoạt chi hội, lồng ghép vào các buổi họp thôn góp phần nâng cao ý thức của hội viên, nhân dân trong toàn xã về ý thức tự giác của từng cá nhân để bảo vệ môi trường gắn với thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” trong hệ thống Hội.

Tuyên truyền về “xây dựng 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng NTM tại thôn Bản Đán

Ngoài ra, Hội còn tổ chức các hoạt động trồng mới và chăm sóc đoạn đường hoa, vệ sinh đoạn đường phụ nữ tự quản… tại các thôn.                                                 Trồng và chăm sóc đoạn đường hoa tại thôn Bản Chiêng

      Các hoạt động trên luôn nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của hội viên, nhân dân trên toàn xã góp phần thay đổi diện mạo của các đoạn đường liên thôn, các hộ gia đình ngày một đổi thay./.

Thực hiện: Phùng Sim-Tạ Duyên