ĐÔN PHONG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19

Sáng 30 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã tổ chức cuộc họp triển khai các văn bản về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Chủ trì cuộc họp có Ông Triệu Phúc Tỵ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Tham dự cuộc họp có các ban, ngành đoàn thể xã, các ông bà trưởng thôn.

                               Ông Triệu Phúc Tỵ, CTUBND xã chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp Chủ tịch UBND xã  Triệu Phúc Tỵ, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quán triệt và chỉ đạo các cán bộ, công chức phụ trách các thôn tăng cường công tác tuyên truyền và thăm nắm thông tin trên địa bàn phụ trách có con em đi làm ăn xa trở về địa phương. Đặc biệt, không được chủ quan, lơ là, nâng cao hiệu quả tổ phòng chống Covid-19 tại cộng đồng, tuyên truyền mọi người dân tham gia công tác phòng chống dịch.

                  Cùng với đó, phát huy vai trò người dân trong giám sát phòng, chống dịch; xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch; tăng cường ứng dụng công nghệ trong các hoạt động phòng chống dịch; tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch./.

                                                                                       Phùng Thị Sim