ĐÔN PHONG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ HƯỚNG TỚI CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QH VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và kế hoạch thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng 10/5/2021 đồng chí Triệu Phúc Tỵ, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức, trên mọi phương tiện và thông tin đại chúng trên địa bàn xã Đôn Phong.

                                    Đội TTTT lưu động tuyên truyền tại thôn Nà lồm 

Bắt đầu từ ngày 12/5/2021 đội TTTT xã đã tổ chức tuyên truyền lưu động đến tất cả các thôn trên địa bàn xã. Qua các buổi tuyên truyền, cán bộ, công chức còn hướng dẫn cụ thể cho bà con trong thôn thực hiện tốt  các bước mà Bộ y tế khuyến cáo “5k” để phòng,chống dịch bệnh. Bà con nhân dân cũng đã nắm rõ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid – 19 như đeo khẩu trang đúng cách và thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, cài đặt ứng dụng Bluzone trên đện thoại thông minh.

        Cán bộ xã hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách và dùng dung dịch sát khuẩn

Hưởng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đội tuyên truyền TTTT lưu động tổ chức tuyên truyền đến người dân trên địa bàn tại các buổi tiếp xúc cử tri, họp thôn được 10/10 thôn với tổng số 760 lượt người nghe.

             Người dân đến nghe tuyên truyền bầu cử thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh

Với tinh thần, trách nhiệm cao của đội TTTT lưu động xã các nội dung của tuyên truyền như Luật bầu cử QH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến các thôn bản vùng sâu, vùng xa của xã được người dân đồng tình ủng hộ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị – xã hội tại địa phương./.

Tác giả: Phùng Sim – Tạ Duyên

Nguồn: Xã Đôn Phong