DANH SÁCH TT ĐẢNG ỦY- HĐND- UBND XÃ

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND XÃ ĐÔN PHONG
1. Nguyễn Đức Thuận- Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã
– Điện thoại liên hệ: 0376015085
– Địa chỉ email: thuannd.bt@backan.gov.vn
2. Đặng Thị Hiền – Phó Bí thư TT Đảng ủy xã
– Điện thoại liên hệ: 0375225467
– Địa chỉ email: hiendt.bt@backan.gov.vn
3. Đào Ngọc Dân- Phó Chủ tịch HĐND xã
– Điện thoại liên hệ: 0986374414
– Địa chỉ email: dandn.bt@backan.gov.vn
4. Triệu Phúc Tỵ – Chủ tịch UBND xã
– Điện thoại liên hệ: 0385151693
– Địa chỉ email: tytp.bt@backan.gov.vn
6. Hà Văn Toản- Củ tịch UBMTTQ xã
– Điện thoại liên hệ: 0983222991
– Địa chỉ email: toanhv.bt@backan.gov.vn
7. Tạ Thị Duyên – Chủ tịch Hội LHPN xã
– Điện thoại liên hệ: 0962217861
– Địa chỉ email: duyentt.bt@backan.gov.vn
8. Nguyễn Văn Lưu – Chủ tịch Hội Nông dân xã
– Điện thoại liên hệ: 0966433457
– Địa chỉ email: luunv.bt@backan.gov.vn
9. Hoàng Văn Sang – Bí thư đoàn xã
– Điện thoại liên hệ: 0827040222
– Địa chỉ email: sanghv.bt@backan.gov.vn
10. Lưu Đình Đại – Trưởng Công an xã
– Điện thoại liên hệ: 0988937299
– Địa chỉ email: daild.bt@backan.gov.vn
11. Ma Đình Thiều – Phó trưởng Công an xã
– Điện thoại liên hệ: 0986279777
– Địa chỉ email: thieumv.bt@backan.gov.vn