ĐẢNG ỦY XÃ ĐÔN PHONG SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Sáng ngày 15/7/2021, Đảng ủy xã Đôn Phong đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 Toàn cảnh Hội nghị sơ kết Đảng bộ xã Đôn Phong

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, song BCH Đảng bộ xã đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Về phát triển kinh tế, cây lúa nước thực hiện 58,7ha/58ha, đạt 101% KH, năng suất đạt 60 tạ/ha, sản lượng đạt trên 300 tấn, bằng 100% KH. Cây ngô trồng được 56,57 ha/60 ha đạt trên  94 % KH, năng suất bình quân đạt 47,8 tạ/ha đạt 100%, triển khai đăng ký trồng mới 19ha cây cam sành. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân trên địa bàn; triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; tình hình an ninh trật tự luôn ổn định và được giữ vững.
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, bằng việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ đảng viên; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Đồng thời, tích cực tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Trong 6 tháng đầu năm đã đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 02 đồng chí, xét đề nghị kết nạp Đảng 02 quần chúng và đề nghị xét tặng Huy hiệu 40, 45, 50,55, 60 năm cho 05 đồng chí, lập danh sách 14 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Công tác xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị từ xã đến thôn không ngừng đổi mới với nhiều nội dung và giải pháp; trong đó Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội đã thực hiện tốt công tác phản biện xã hội. Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị  về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
Đảng ủy xã Đôn Phong chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở địa phương.
Trong 6 tháng cuối năm, BCH Đảng bộ xã Đôn Phong tiếp tục quán triệt triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của TW và của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến Đảng viên và quần chúng Nhân dân; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đấy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ Đảng và phát triển đảng viên mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phương án sản xuất vụ mùa; chủ động phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò và bệnh dịch tả lợn Châu Phi; chống đói, rét cho đàn vật nuôi và dịch, bệnh hại cây trồng; tổ chức tốt công tác tiêm phòng cho gia súc đợt 2 năm 2021 theo kế hoạch. Duy trì thường xuyên công tác trực PCTT – TKCN trong mùa mưa bão, phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô; quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi theo phân cấp quản lý, quyết tâm hoàn thành chương trình mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2021.

T/h Phùng Sim