Đảng ủy, HĐND, UBND, UBTTQ, các ngành Đoàn thể, cán bộ công chức ủy ban tổ chức chào cờ đầu tuần tháng 10/2022

Thực hiện theo Kế hoạch của Ban tuyên giáo Đảng ủy xã thường kỳ vào sáng thứ 2 đầu tuần hàng tháng Đảng ủy HĐND, UBND, UBMTQ, các ngành Đoàn thể, cán bộ công chức trong xã luôn thực tốt nghi lễ chào cờ đầu tháng theo kế hoạch.

Thực hiện – Triệu Xuân Yên