Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ngành Đoàn thể tổ chức thực hiện nghi lễ chào cờ Đầu tuần tháng 11 năm 2023

Thực hiện theo kế hoạch của Ban tuyên giáo Đảng ủy xã Đôn Phong, thường kỳ vào sáng thứ 2 đầu tuần hàng tháng Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ngành Đoàn thể cán bộ công chức trong xã luôn thực hiện tốt nghi lễ chào cờ đầu tháng theo kế hoạch.

Thực hiện: Triệu Xuân Yên