Công văn số 36/VHTT Về việc tuyên truyền đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

văn bản số 36

Quyết định phê duyệt đề án

kế hoạch triển khai đề án